La nostra assessoria comptable estā formada per un equip d'assessors comptables amb un sōlid coneixement en comptabilitat financera, gestiķ comptable i fiscalitat

Assessoria comptable, gestiķ Comptable

 • Anālisi de la gestiķ comptable i administrativa.
 • Gestions davant Organismes Públics.
 • Assessorament i formaciķ del personal del seu departament comptable.
 • Preparaciķ i control pressupostari.
 • Valoraciķ d'empreses.
 • Aplicaciķ de normes d'avaluaciķ.
 • Disseny de Plans de Comptabilitat.
 • Assessoria comptable.
 • Gestiķ d'assentaments comptables.
 • Elaboraciķ dels estats financers.
 • Dipōsit dels comptes anuals.
 • Legalitzaciķ de Llibres Comptables.
 • Comptabilitat financera.
 • Un assessor comptable professional per la seva empresa.
 • Gestiķ comptable professional. Comptabilitat-Assessoria comptable
 • Organitzaciķ de la comptabilitat.
 • Legalitzaciķ de Llibres Comptables.
 • Gestiķ d'assentaments comptables, obertura i tancament de l'exercici.
 • Presentaciķ de llibres i comptes anuals.
 • Amortitzacions i provisions.
 • Anālisi de dades i principals rātios.
 • Actualitzaciķ de comptabilitats endarrerides.
 • Estudi i revisiķ de comptabilitats.

Comptabilitat Financera

 • Elaboraciķ dels Estats Comptables i Financers per part d'un assessor comptable expert
 • Anālisi financera i costos per part d'un assessor comptable expert.

Informes especials-Assessoria comptable

 • Informes a la Matriu dels seus filials.
 • Implantaciķ de procediments Analítics i Costos.
 • Informes Personalitzats per un assessor comptable expert.
 • Anālisi de Balanįos exhaustius
ASSESSORIA PIME SANT PERE PESCADOR S.L.

C/MAR, 8
17470 SANT PERE PESCADOR, GIRONA

tel. 972 550 267
email. pime@pimesantpere.com