Assessoria Fiscal PIME SANT PERE PESCADOR SL

Assessorament i confecció de les obligacions tributàries

Des de la ASSESSORIA PIME SANT PERE restem el servei d'Assessoria fiscal a SANT PERE PESCADOR des de 2000 oferint un servei complet en el qual s'enquadren tots els tràmits necessaris en el camp de l'assessorament fiscal. Aquest servei es porta a terme amb la major qualitat possible a través del personal qualificat que treballa en aquest despatx professional a SANT PERE PESCADOR d, entre altres serveis els prestats en el camp de l'Assessoria Fiscal són:
 • Gestió d'Empreses en el sistema de Mòduls Règim General i Règim Agrari.
 • Assessorament fiscal per a la presentació Impost de societats. Confeccionem i presentem els impostos sobre societats actuals i d'exercicis anteriors per mitjans telemàtics. (Model 200).
 • Assessoria Fiscal per presentar l'Impost de l'IVA. Confeccionem i presentem els models trimestrals de IVAy resum anual corresponent presencialment o per mitjans telemàtics. (Models 303, 310, 311, 390).
 • Operacions Intracomunitàries: Confecció i presentació telemàtica del Model 349.en la compra o venda intracomunitària Agrària o al Règim General
 • Assessoria fiscal a l'hora de presentar l'Impost de la Renda de les persones físiques, retencions i pagaments a compte. Confecció i presentació dels models trimestrals i resums anuals corresponents. (Models 111, 190, 115, 180, 130, 131)
 • Declaració anual d'operacions amb tercers. (Model 347)
 • Assessoria fiscal en l'l'Impost de successions i donacions. .
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a presentar en la Direcció General de Tributs de la GENERALITAT.
 • Presentació telemàtica a través de l'Agència Tributària de qualsevol model vigent.
 • Assessorament fiscal i assistència davant inspeccions de l'Agència Tributària
 • Reclamacions contenciós-administratives.
ASSESSORIA PIME SANT PERE PESCADOR S.L.

C/MAR, 8
17470 SANT PERE PESCADOR, GIRONA

tel. 972 550 267
email. pime@pimesantpere.com