Des de la ASSESSORIA PIME SANT PERE PESCADOR SL prestem el servei d'Assessoria laboral especialitzada en RÈGIMS ESPECIALS AGRÀRIA / EMPLEATS DE LA LLAR des del 2000 oferint un servei complet modern i innovador en el qual s'enquadren tots els tràmits necessaris en el camp de l'assessorament laboral. Aquest servei es porta a terme amb la major qualitat possible a través del personal qualificat Graduats Socials Col · legiats que treballen en aquest despatx professional a Sant Pere Pescador, entre altres serveis els prestats en el camp de l'Assessoria laboral són:
 • Altes davant la Seguretat Social. Confecció i presentació a través del sistema RED de les altes, variacions i baixes dels treballadors.
 • Assessorament i confecció de contractes de treball juntament amb la seva pròrroga i la seva posterior presentació a través del Sistema Contrat@ a través d'Internet.
 • Assessoria i Confecció de nòmines i assegurances socials segons l'Estatut dels treballadors i convenis col · lectius vigents.
 • Certificats d'estar al corrent de pagament ON-LINE de la Seguretat Social a través del sistema RED.
 • Llistat de costos mensuals dels treballadors en alta.
 • Desglossament del cost per treballador i total d'empresa mensual i anual.
 • Seguiment dels venciments dels contractes de treball.
 • Assessorament laboral, càlcul i tramitació pensions de la Seguretat Social.
 • Assessoria Laboral i informació permanent sobre canvis de normativa tant a nivell Estatal com de la GENERALITAT
 • Recursos davant organismes oficials.
 • Tramitació d'expedients d'ajornaments de deutes
 • Elaboració i confecció dels models de pagament de la Seguretat Social / TC1 TC2 TC1 / 8 TC2 / 8
 • Càrrec en compte de totes les obligacions socials

ÀREA JURÍDICA

 • Constitució de Societats i altres Escriptures Públiques d'acords Socials
 • Confecció de Contractes mercantils i civils
 • Assistència i defensa en judicis Laborals i Mercantils
 • Recursos administratius i Contenciós Administratius
 • Confecció de contractes d'Arrendaments urbans amb arreglament a la Llei d'Arrendaments Urbans
 • Reclamacions de Cantitat
 • Successions i donacions d'herències
 • Contenciossos amb l'Administració
 • Recursos de Reposició Suplicació ETC
 • Contactes amb advocats professionals amb experiència i bona reputació i resultats
ASSESSORIA PIME SANT PERE PESCADOR S.L.

C/MAR, 8
17470 SANT PERE PESCADOR, GIRONA

tel. 972 550 267
email. pime@pimesantpere.com